Gör det lättare att läsa och förstå text
FriendlyReader är en tjänst för att på olika sätt förenkla texter. Tjänsten består av ett antal språkteknologiska verktyg för textförenkling, mätning av textkomplexitet, byte av svåra ord mot synonymer och visualisering av textkomplexitet. I FriendlyReader kan du välja flertalet olika funktioner för att förenkla läsning och förståelse av text och också få texten uppläst, ändra textstorlek, radavstånd, kolumnbredd och texttyp.
Du kan ta denna text som en exempeltext som du kan testa verktyget med genom att trycka knappen KÖR!
Du kan också ta bort exempeltexten och klistra in en egen text som du vill förenkla.

Friendlyreader

Förkorta texten

Förkorta texten genom att välja en storlek med dragreglaget

Sammanfatta texten

Välj längd på sammanfattning:

Viktigaste meningarna

Visa textens viktigaste meningar genom att dra i dragreglaget. Anpassa antalet meningar mellan 1-10.

Förenkla texten

Anpassa textförenklingen

Visa synonymer Få texten uppläst Textinformation
Antal meningar:
Antal ord:
Antal tokens:
LIX:
OVIX:
Textkomplexitet
  • Ovix = Ordvariationsindex
  • LIX = Läsbarhetsindex
  • Meningsdjup = Antalet dependensrelationer till/från rot-ordet
  • Återställ texten
    Calibri
    Arial